050 211 2646 info@daar-so.nl

Te nemen stappen

Als eerste vul je dit formulier in. Hiermee hebben we alle informatie die nodig is om van start te gaan. Probeer zo volledig mogelijk te zijn, niet alleen tekstueel maar ook voor wat betreft het opsturen van je bedrijfslogo en bijvoorbeeld foto’s.

Onze webbouwers bekijken of de informatie compleet is en welke vragen er zijn. We nemen telefonisch contact op om kennis te maken en de planning door te nemen.

Op basis van hetgeen we met elkaar hebben besproken maken we een schets voor intern gebruik. Vervolgens gaan we aan de slag met een werkend concept van de website. Na feedback op dit concept zal de rest van de site verder worden gevuld.

 

Zodra het concept gereed is wordt dit ter beoordeling aangeboden. We sturen hiervoor een feedbackformulier, dat we je vragen om in te vullen. Aan de hand van het ingevulde feedbackformulier doen wij een correctieronde en maken we de rest van de pagina’s op en wordt de definitieve versie van de website ter beoordeling aangeboden. We geven hierbij nog een keer de mogelijkheid om feedback te geven welke wij verwerken in een laatste correctieronde. Binnen het aangeboden pakket heb je recht op twee correctierondes, wij vragen dan ook om de feedback goed te bundelen en te verzamelen zodat de correctierondes goed benut kunnen worden.

Werkzaamheden

Beschrijving

 • Paginaschets home + detailpagina (voor developers eigen gebruik)
 • Concept homepage 
 • Concept subpagina 
 • Concept 1 type detailpagina 
 • Vullen van 10 pagina’s met bestaande of door opdrachtgever aangeleverde content
 • Inregelen contactformulieren
 • Uren voor overleg, verwerking correctierondes
 • Hostinginformatie en livegang
 • WordPress uitleg bij ons op kantoor of via teamviewer

Opbouw van de nieuwe website

Je nieuwe website houdt rekening met een maximum van tien pagina’s en drie type pagina uitstralingen, waarvan één de homepage is, één een specifieke detailpagina en één een contactpagina.

Mocht er een wens zijn om dit uit te breiden dan kan dit tegen meerprijs ontwikkeld worden. Het aantal benodigde uren zal worden ingeschat en in overleg uitgevoerd. In overleg is (bijna) alles mogelijk, ook maatwerk of grotere, complexere websites!

Geen lid van Bouwend Nederland?

Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Wij verenigen en verbinden 4300 kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maken ons hard voor vernieuwing in de bouw en infra. 

 Eigenschappen van de website

Het hoofddoel van de website is betere online zichtbaarheid voor jouw bedrijf & het verzamelen van contact/offerte aanvragen door potentiële klanten. Om dit te bereiken gaan we een nieuwe website bouwen met een verbeterde uitstraling, op verschillende apparaten en een betere gebruiksvriendelijkheid. Het snel vindbaar maken van de juiste informatie kan op meerdere manieren bereikt worden:

 

 • Een duidelijk top-menu, wat altijd bovenaan iedere pagina zal staan. Hier zullen per categorie subcategorieën meteen toegankelijk zijn via een dropdown-menu.
 • Mobielvriendelijk, om zo toegankelijk mogelijk te zijn.
 • Een professioneel offerteformulier.
 • Een algemeen contactformulier voor overige vragen.
 • Duidelijke on-page navigatie.
 • Afdoende call-to-actions, zeker 2 per pagina.

Technisch onderhoud & beveiliging van de website: de weblicentie

Snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de website zijn erg belangrijk. Bij een WordPress website zijn updates van plugins en van WordPress zelf belangrijk om de site werkend en veilig te houden. Om dit te kunnen waarborgen, gaat iedere website gepaard met een zogenaamde weblicentie van daar-so, de bouwer van de nieuwe website.

De licentie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hosting van de website
 • Updates van WordPress en plugins
 • Dagelijkse backup
 • WordPress Thema licentie en Gravityforms licentie
 • SSL-certificaat

Een daar-so website wordt per definitie altijd tegelijk afgenomen met de daar-so weblicentie. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van onze websites.

Emailhosting

Email hosting is geen onderdeel van ons aanbod en deze offerte. Email kan blijven staan bij de huidige provider, mits deze hiermee akkoord gaat.

Als vervangende email hosting nodig is dan kunnen wij in contact brengen met een van onze email hosting partners, welke goede support geven. Meerdere opties zijn mogelijk, met verschillende hoeveelheid inboxen en ruimte.

Zodra we samen de verhuizing van je website in orde maken kan je projectmanager van daar-so je een partner adviseren.

Werkwijze en levertijden

Levertijd
Wij streven naar een doorlooptijd van 45 dagen voor de website, welke ingaat na de intake die we doen na het akkoord. We gaan er hierbij vanuit dat opdrachtgever ons tijdig de benodigde informatie verstrekt, zoals het verhuistoken en eventuele foto’s of andere content.

Ontwikkeling en uitvoering van aanvullende verzoeken
Het kan voorkomen dat er tijdens het project behoefte ontstaat aan nieuwe of aanvullende functies, type pagina’s, correctierondes of ontwerpen op de website. Mochten dit verzoeken zijn die buiten het aanbod van deze offerte vallen, dan zal de ontwikkeling hiervan in overleg worden aangevangen, tegen meerprijs. Het aantal benodigde uren zal worden ingeschat en in overleg uitgevoerd.

Werkwijze nadat de website is opgeleverd
Naast het standaard technische onderhoud wat bij de weblicentie zit inbegrepen, moet een website natuurlijk ook qua inhoud up-to-date blijven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij opdrachtgever, maar kan worden uitbesteed aan daar-so. Voor dergelijke werkzaamheden geldt ons support tarief van 80 euro per uur exclusief btw. Werkzaamheden voeren wij uit in overleg of op jullie verzoek, dus zonder vaste maandelijkse kosten. De minimale tijd die in rekening wordt gebracht bedraagt 15 minuten per supportvraag. De werkzaamheden worden achteraf gefactureerd. Er geldt geen no cure no pay-voorwaarde. Het aantal benodigde uren zal in overleg worden ingeschat.

Indien wij verwachten dat een supportverzoek langer dan twee uur duurt om op te lossen, dan zullen we dat vooraf communiceren. Als we verwachten het verzoek binnen twee uur te kunnen afhandelen, dan wordt dit vooraf niet gecommuniceerd en het werk uitgevoerd. Als blijkt dat het verzoek niet binnen het vooraf ingeschatte aantal uren naar wens is afgerond, dan worden er in overleg met jullie extra uren besteed.

Investeringsoverzicht

Aan de hand van bovenstaande informatie is onderstaand investeringsoverzicht uitgewerkt. Er een overzicht gemaakt van de eenmalige, jaarlijkse en variabele kosten.
Eenmalige investering

 • Uitvoering werkzaamheden volgens offerte en urenbegroting

Totaal eenmalige investeringen € 0,-

De totale waarde van het websitepakket bedraagt € 1799,-. Deze kosten neemt Bouwend Nederland voor haar rekening met als voorwaarde dat jouw bedrijf lid is van Bouwend Nederland.

Jaarlijkse kosten

 • Daar-so weblicentie
  • WordPress- en plugin updates
  • Website hosting
  • SSL certificaat
  • Backups (dagelijks)
  • Licentiekosten plugins

Totaal jaarlijkse kosten € 300,-*
Voor het kalenderjaar 2019 neemt Bouwend Nederland de kosten voor een weblicentie voor haar rekening. Na 2019 zal daar-so de kosten voor de weblicentie jaarlijks factureren aan jouw bedrijf.

Variabele kosten

 • Support per uur* € 80,-

* Zie de kop in deze offerte “onze werkwijze nadat de website is opgeleverd”

Opmerkingen:

 • Alle bedragen in deze overeenkomst zijn exclusief BTW.
 • Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Deze voorwaarden tref je hierbij aan.
 • De samenwerkingsperiode geldt voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één maand.

Je nieuwe bedrijfswebsite wordt je aangeboden voor Bouwend Nederland, in samenwerking met webbureau Daar-so

Heb je vragen, stel ze aan onze webbouwers!

Neem contact op